Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 19.10.2017
Nepřítomné třídy01234567891011121314151617
2.IEXTEXTEXTEXT
4.LEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXTEXT
Nepřítomní učitelé01234567891011121314151617
Bidlák Karel(EXU)-....-
Blechová Šárka(OČR)-------....---------
Böhmová Jitka(L)------
Heřmanová Petra(EXU)-..-....-........---------
Mejcharová Radka(OČR)-....Kíá....-Pl....---------
Rážová Lenka(PV)-......--------------
Šilhánková Jana(EXU)------....----------
Weinlichová Eva(L)Hpá-..----
Zvolánková Markéta(NV)-AdDiáDiá-Diá-Chá----------
Místnosti mimo provoz01234567891011121314151617
1305OBS
2304OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBS
D46OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBSOBS
Změny v rozvrzích učitelů:
Anderle Jan1. hodsupl. (Zoá NV)CJK2.K(3406)přespočetná hod.
Bendová Vladimíra5. hododpadáANJ4.L (ANH7)+
Bendová Helena5. hododpadáANJ4.L (ANH1)+
Černá Jana3. hodzměna ELK1.I(3504)
Dmitrišinová Eva5. hododpadáANJ4.L (ANH4)+
Divišová Eva2. hodsupl. (Zoá NV)ANJ3.L (ANH4)+(3402)do úvazku
3. hodsupl. (Zoá NV)ANJ2.L (ANH1)+(3406)do úvazku
5. hodsupl. (Zoá NV)ANJ4.L (ANH5)+(1304)do úvazku
Dobšíčková Koptíková Lenka3. hodsupl. (Meá OČR)CSD1.F(3410)přespočetná hod.
Egrtová Miroslava1. hodzměna CJK1.I(1207)
8. hodvýměna <<LIV3.I(2306)z 12.10. 7. hod
Engler Karel1. hodzměna PRA1.B (PRA2)+(D38)
2. hodzměna PRA1.B (PRA2)+(D38)
3. hodzměna PRA1.B (PRA2)+(D38)
6. hodnavíc PRA1.O (PRA2)+(D38)za odpadlou
6. hodpřesun >>PRA1.O (PRA1)na 5.10. 8. hod
7. hodnavíc PRA1.O (PRA2)+(D38)za odpadlou
7. hodpřesun >>PRA1.O (PRA1)na 5.10. 7. hod
8. hodnavíc PRA1.P (PRA2)+(D38)za odpadlou
8. hodpřesun >>PRA1.O (PRA1)na 5.10. 6. hod
Frank Ivo2. hodzměna DOG1.DA(1406)nadúvazková hodina
5. hodpřesun <<MAT1.C(3304)z 6. hod
6. hodpřesun >>MAT1.Cna 5. hod
Hajžman Karel6. hodpřesun <<ZAE1.O (PRA1)(D32)z 12.10. 8. hod
7. hodpřesun <<ZAE1.O (PRA1)(D32)z 12.10. 7. hod
8. hodpřesun <<ZAE1.O (PRA1)(D32)z 12.10. 6. hod
Hejplíková Gabriela3. hodsupl. (Wá L)ANJ2.C (ANH4)+(3409)přespočetná hod.
5. hododpadáANJ4.L (ANH2)+
Honsová Hedvika4. hododpadáFRV4.L (FRV)+
Charvátová Lucie5. hododpadáANJ4.L (ANH8)+
7. hodsupl. (Zoá NV)ANJ3.D (ANH3)+(2410)přespočetná hod.
7. hodpřesun >>ANJ2.DA (ANH1)na 17.10. 5. hod
Ježík Johannes V.4. hododpadáSPV4.L (SPV)+
5. hodpřesun <<CJK1.F(3410)z 6. hod
6. hodpřesun >>CJK1.Fna 5. hod
Krist Petr6. hodpřesun >>ZAE1.P (PRA1)na 5.10. 8. hod
7. hodpřesun >>ZAE1.P (PRA1)na 5.10. 7. hod
8. hodpřesun >>ZAE1.P (PRA1)na 5.10. 6. hod
Kubíková Marcela5. hodpřesun <<CHE1.G(3507)z 6. hod
6. hodpřesun >>CHE1.Gna 5. hod
Kuntová Marie0. hodpřesun <<TEA1.I(2212)z 4.10. 7. hod
Kutheilová Věra2. hodzměna MAT1.I(1207)
4. hodzměna CHE1.I(3504)
Müllerová Jana2. hododpadáLIV4.L
3. hododpadáLIV4.L
Plzák Jan6. hodsupl. (Meá OČR)MAT1.A(1308)přespočetná hod.
Pozděnová Ilona6. hodzměna MAT1.H (MAT2)(1511)
7. hodpřesun <<TH2.L(1503)z 20.10. 6. hod
8. hodzměna MAT1.H (MAT1)(1511)
Procházková Pavla1. hodpřesun >>MAT1.Mna 3. hod
3. hodpřesun <<MAT1.M(1304)z 1. hod
Radová Věra3. hododpadáFYZ2.I
Skalová Jaroslava1. hodzměna ZAE1.A (PRA1)(3206)
2. hodzměna ZAE1.A (PRA1)(3206)
3. hodzměna ZAE1.A (PRA1)(3206)
Slavíková Helena1. hododpadáIKT2.I (S2)+
2. hododpadáIKT2.I (S2)+
Staňková Hana6. hodzměna SME1.SA(2405)
Šimandlová Jana5. hodpřesun <<FYZ1.B(1306)z 6. hod
6. hodpřesun >>FYZ1.Bna 5. hod
8. hodzměna FYZ1.I(1208)
Špetka Jiří4. hododpadáNEV4.L (NEV)
Šplíchalová Eva8. hodvýměna >>MAT3.Ina 12.10. 7. hod
Vaňková Jarmila5. hododpadáANJ4.L (ANH6)+
Vargová Ivana1. hodpřesun >>MAT2.Fna 6. hod
6. hodpřesun <<MAT2.F(1306)z 1. hod
Víchová Danuše4. hododpadáRUV4.L (RUV)+
Žáček Bohumil6. hodpřesun <<PRA1.P (PRA1)(D31)z 12.10. 8. hod
6. hodpřesun >>PRA1.P (PRA2)+na 5.10. 8. hod
7. hodpřesun <<PRA1.P (PRA1)(D31)z 12.10. 7. hod
7. hodpřesun >>PRA1.P (PRA2)+na 5.10. 7. hod
8. hodpřesun <<PRA1.P (PRA1)(D31)z 12.10. 6. hod
8. hodpřesun >>PRA1.P (PRA2)+na 5.10. 6. hod
Živná Bohuslava4. hodpřesun <<CJK3.L(2207)z 23.10. 2. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodZAEPRA1(3206)změnaSkalová Jaroslava
1. hodPRAPRA2(D38)změnaEngler Karel
2. hodZAEPRA1(3206)změnaSkalová Jaroslava
2. hodPRAPRA2(D38)změnaEngler Karel
3. hodZAEPRA1(3206)změnaSkalová Jaroslava
3. hodPRAPRA2(D38)změnaEngler Karel
6. hodMAT(1308)suplujePlzák Jan(Meá)
1.B1. hodPRAPRA2(D38)změnaEngler Karel
2. hodPRAPRA2(D38)změnaEngler Karel
3. hodPRAPRA2(D38)změnaEngler Karel
5. hodFYZ(1306)přesun <<Šimandlová Janaz 6. hod
6. hodFYZpřesun >>na 5. hod
1.C5. hodMAT(3304)přesun <<Frank Ivoz 6. hod
6. hodMATpřesun >>na 5. hod
7. hodTEDodpadá(Blá)
1.O6. hodPRAPRA2(D38)navícEngler Karel
6. hodZAEPRA1(D32)přesun <<Hajžman Karelz 12.10. 8. hod
6. hodPRAPRA2přesun >>na 5.10. 8. hod
6. hodPRAPRA1přesun >>na 5.10. 8. hod
7. hodPRAPRA2(D38)navícEngler Karel
7. hodZAEPRA1(D32)přesun <<Hajžman Karelz 12.10. 7. hod
7. hodPRAPRA2přesun >>na 5.10. 7. hod
7. hodPRAPRA1přesun >>na 5.10. 7. hod
8. hodPRAPRA2(D38)navícEngler Karel
8. hodZAEPRA1(D32)přesun <<Hajžman Karelz 12.10. 6. hod
8. hodPRAPRA2přesun >>na 5.10. 6. hod
8. hodPRAPRA1přesun >>na 5.10. 6. hod
1.P6. hodPRAPRA2(D38)navícEngler Karel
6. hodPRAPRA1(D31)přesun <<Žáček Bohumilz 12.10. 8. hod
6. hodPRAPRA2přesun >>na 5.10. 8. hod
6. hodZAEPRA1přesun >>na 5.10. 8. hod
7. hodPRAPRA2(D38)navícEngler Karel
7. hodPRAPRA1(D31)přesun <<Žáček Bohumilz 12.10. 7. hod
7. hodPRAPRA2přesun >>na 5.10. 7. hod
7. hodZAEPRA1přesun >>na 5.10. 7. hod
8. hodPRAPRA2(D38)navícEngler Karel
8. hodPRAPRA1(D31)přesun <<Žáček Bohumilz 12.10. 6. hod
8. hodPRAPRA2přesun >>na 5.10. 6. hod
8. hodZAEPRA1přesun >>na 5.10. 6. hod
1.F3. hodCSD(3410)suplujeDobšíčková Koptíková Lenka(Meá)
5. hodCJK(3410)přesun <<Ježík Johannes V.z 6. hod
6. hodCJKpřesun >>na 5. hod
1.G5. hodCHE(3507)přesun <<Kubíková Marcelaz 6. hod
6. hodCHEpřesun >>na 5. hod
1.H6. hodMATMAT2(1511)změnaPozděnová Ilona
8. hodMATMAT1(1511)změnaPozděnová Ilona
1.I0. hodTEA(2212)přesun <<Kuntová Mariez 4.10. 7. hod
1. hodCJK(1207)změnaEgrtová Miroslava
2. hodMAT(1207)změnaKutheilová Věra
3. hodELK(3504)změnaČerná Jana
4. hodCHE(3504)změnaKutheilová Věra
8. hodFYZ(1208)změnaŠimandlová Jana
1.M1. hodMATpřesun >>na 3. hod
3. hodMAT(1304)přesun <<Procházková Pavlaz 1. hod
3. hodFYZodpadá(Heá)
1.DA2. hodDOG(1406)změnaFrank Ivo
1.SA6. hodSME(2405)změnaStaňková Hana
2.A3. hodANJANH4(3409)suplujeHejplíková Gabriela(Wá)
8. hodESOodpadá(Meá)
2.B3. hodANJANH4(3409)suplujeHejplíková Gabriela(Wá)
2.C3. hodANJANH4(3409)suplujeHejplíková Gabriela(Wá)
2.D1. hodESOodpadá(Meá)
2. hodESOodpadá(Meá)
3. hodANJANH4(3409)suplujeHejplíková Gabriela(Wá)
8. hodZAEodpadá(Blá)
2.F1. hodMATpřesun >>na 6. hod
6. hodMAT(1306)přesun <<Vargová Ivanaz 1. hod
6. hodFYZodpadá(Šná)
2.G1. hodELKS2odpadá(Ržá)
2. hodELKS2odpadá(Ržá)
3. hodELKodpadá(Ržá)
2.H7. hodELKodpadá(Meá)
2.I0.-3. hod exkurse třídy
2.K1. hodCJK(3406)suplujeAnderle Jan(Zoá)
3. hodANJANH1(3406)suplujeDivišová Eva(Zoá)
2.L3. hodANJANH1(3406)suplujeDivišová Eva(Zoá)
7. hodTH(1503)přesun <<Pozděnová Ilonaz 20.10. 6. hod
7. hodFYZodpadá(Heá)
2.DA7. hodANJANH1přesun >>na 17.10. 5. hod
3.B7. hodANJANH3(2410)suplujeCharvátová Lucie(Zoá)
3.D7. hodANJANH3(2410)suplujeCharvátová Lucie(Zoá)
3.G2. hodANJANH4(3402)suplujeDivišová Eva(Zoá)
3.H2. hodANJANH4(3402)suplujeDivišová Eva(Zoá)
3.I2. hodANJANH4(3402)suplujeDivišová Eva(Zoá)
8. hodLIV(2306)výměna <<Egrtová Miroslavaz 12.10. 7. hod
8. hodMATvýměna >>na 12.10. 7. hod
3.K2. hodANJANH4(3402)suplujeDivišová Eva(Zoá)
3.L2. hodANJANH4(3402)suplujeDivišová Eva(Zoá)
4. hodCJK(2207)přesun <<Živná Bohuslavaz 23.10. 2. hod
4. hodFYZodpadá(Heá)
4.G5. hodANJANH5(1304)suplujeDivišová Eva(Zoá)
5. hodANJANH3odpadá(Wá)
4.H5. hodANJANH5(1304)suplujeDivišová Eva(Zoá)
5. hodANJANH3odpadá(Wá)
4.I5. hodANJANH5(1304)suplujeDivišová Eva(Zoá)
5. hodANJANH3odpadá(Wá)
4.K5. hodANJANH5(1304)suplujeDivišová Eva(Zoá)
5. hodANJANH3odpadá(Wá)
4.L5. hodANJANH5(1304)suplujeDivišová Eva(Zoá)
5. hodANJANH3odpadá(Wá)
0.-17. hod exkurse třídy
Pedagogický dohled u třídy:
2.I, 0.-3.hod - Bidlák Karel
4.L, 0.-17.hod - Heřmanová Petra