Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 23.3.2017
Nepřítomné třídy01234567891011121314151617
1.Cjiný
Nepřítomní učitelé01234567891011121314151617
Bendová Vladimíra(EXU)-....Zoá--....---------
Cibulková Jana(L)----
First Libor(jiný)-....--
Fryčková Alena(NEM)-Tf----BuáBuá-BuáBuá-------
Hanzlíková Hana(jiný)--------->>>>>>------
Lukešová Pavlína(PV)---..-........---------
Radová Věra(ŘD)-......---......---------
Šilhánková Jana(ŘD)--VčáBhČná..------------
Tisot Jaroslav(L)---
Václavík Pavel(L)..-..
Víchová Danuše(EXU)--..Hpá--......---------
Žáček Bohumil(jiný)>>
Místnosti mimo provoz01234567891011121314151617
1101OBSOBS
3505OBS
Změny v rozvrzích učitelů:
Bali-Hudák Ján0. hodzměna MIT1.ES(3402)
1. hodzměna MIT1.ES(3402)
2. hodzměna MIT1.ES(3402)
3. hodsupl. (Šná ŘD)PEP4.E(3307)přespočetná hod.
Brichcínová Dagmar3. hodzměna TEF2.L(3304)
Burešová Veronika6. hodsupl. (Fá NEM)FUC1.MB (S2)+(2306)přespočetná hod.
7. hodsupl. (Fá NEM)FUC1.MB (S2)+(2306)přespočetná hod.
9. hodsupl. (Fá NEM)FUC1.MB (S1)+(2306)přespočetná hod.
10. hodsupl. (Fá NEM)FUC1.MB (S1)+(2306)přespočetná hod.
Černá Jana4. hodsupl. (Šná ŘD)ESP4.E(3307)přespočetná hod.
Dmitrišinová Eva2. hodsupl. (Beá EXU)ANH2.D (ANH1)+(2308)přespočetná hod.
Hajžman Karel1. hodnavíc ESO3.A (PRA2)(D31)za odpadlou
2. hodnavíc ESO3.A (PRA2)(D31)přespočetná hod.
3. hodnavíc ESO3.A (PRA2)(D31)za odpadlou
Hejplíková Gabriela3. hodsupl. (Vhá EXU)ANH4.L (ANH1)+(1101)přespočetná hod.
Heřmanová Petra1. hodSuplovací pohotovost
1. hodvýměna >>SFY1.SAna 6. hod
6. hodvýměna <<SFY1.SA(2304)z 1. hod
Hicková Jitka1. hodpřesun >>NEH2.ES (NEH)na 20.3. 5. hod
Holub Milan7. hodpřesun <<MAR2.MA(2405)z 16.3. 3. hod
8. hodpřesun <<MAR2.MA(2405)z 16.3. 4. hod
Charvátová Lucie4. hodzměna CJK4.K(2212)nadúvazková hodina
Kutheilová Věra3. hodpřesun <<MAT3.K(2405)z 22.3. 4. hod
Lahoda Jiří1. hodpřesun <<AUT3.A (PRA1)(2204)z 9.3. 1. hod
1. hodpřesun >>AUT3.A (PRA2)na 16.3. 1. hod
2. hodpřesun <<AUT3.A (PRA1)(2204)z 9.3. 2. hod
2. hodpřesun >>AUT3.A (PRA2)na 16.3. 2. hod
3. hodpřesun <<AUT3.A (PRA1)(2204)z 9.3. 3. hod
3. hodpřesun >>AUT3.A (PRA2)na 16.3. 3. hod
Levá Jana4. hodsupl. (Lká PV)CJK3.K(3503)přespočetná hod.
Plzák Jan1. hodvýměna <<MAT1.SA(2207)z 6. hod
6. hodvýměna >>MAT1.SAna 1. hod
Skalová Jaroslava1. hododpadáZBS3.A (PRA1)zrušeno
2. hododpadáZBS3.A (PRA1)zrušeno
3. hododpadáZBS3.A (PRA1)zrušeno
Strejcová Ježíková Jana1. hodpřesun >>CHE1.Ina 2. hod
2. hodpřesun <<CHE1.I(1503)z 1. hod
Toufar Petr1. hodsupl. (Fá NEM)PEK2.MA(3501)přespočetná hod.
Vlčková Světlana2. hodsupl. (Šná ŘD)IKT3.I(1307)přespočetná hod.
3. hodzměna IKT3.G (SIT)(1406)
4. hodzměna IKT3.G (SIT)(1406)
Weinlichová Eva2. hodpřesun >>ANH3.SA (ANH)na 22.3. 1. hod
4. hodsupl. (Beá EXU)ANH1.I (ANH2)+(2308)přespočetná hod.
Widimský Miloš8. hodzměna DOS2.DA(1304)
9. hodzměna DOS2.DA(1304)
Zajícová Lenka3. hodzměna PRG2.H (SIT)(1404)
Zvolánková Markéta3. hodsupl. (Beá EXU)ANH4.L (ANH5)+(2408)přespočetná hod.
Žáček Bohumil6. hodpřesun <<ZAE1.C(3505)z 5. hod
7. hodvýměna <<ZAE1.C(3505)z 21.3. 7. hod
Živná Bohuslava7. hodvýměna >>CJK1.Cna 21.3. 7. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.C5. hodZAEpřesun >>na 6. hod
6. hodZAE(3505)přesun <<Žáček Bohumilz 5. hod
7. hodZAE(3505)výměna <<Žáček Bohumilz 21.3. 7. hod
7. hodCJKvýměna >>na 21.3. 7. hod
5. hod jiný důvod
1.F4. hodANHANH2(2308)suplujeWeinlichová Eva(Beá)
1.G4. hodANHANH2(2308)suplujeWeinlichová Eva(Beá)
1.H4. hodANHANH2(2308)suplujeWeinlichová Eva(Beá)
1.I1. hodCHEpřesun >>na 2. hod
2. hodCHE(1503)přesun <<Strejcová Ježíková Janaz 1. hod
2. hodFYZodpadá(Rdá)
4. hodANHANH2(2308)suplujeWeinlichová Eva(Beá)
7. hodMATodpadá(Rdá)
1.MA6. hodFUCS2(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
7. hodFUCS2(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
9. hodFUCS1(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
10. hodFUCS1(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
1.MB6. hodFUCS2(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
7. hodFUCS2(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
9. hodFUCS1(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
10. hodFUCS1(2306)suplujeBurešová Veronika(Fá)
1.IT6. hodPRVodpadá(Fs)
7. hodPRVodpadá(Fs)
1.SA1. hodMAT(2207)výměna <<Plzák Janz 6. hod
1. hodSFYvýměna >>na 6. hod
6. hodSFY(2304)výměna <<Heřmanová Petraz 1. hod
6. hodMATvýměna >>na 1. hod
1.ES0. hodMIT(3402)změnaBali-Hudák Ján
1. hodMIT(3402)změnaBali-Hudák Ján
2. hodMIT(3402)změnaBali-Hudák Ján
2.B2. hodANHANH1(2308)suplujeDmitrišinová Eva(Beá)
2.C2. hodANHANH1(2308)suplujeDmitrišinová Eva(Beá)
8. hodMATodpadá(Rdá)
2.D2. hodANHANH1(2308)suplujeDmitrišinová Eva(Beá)
2.G8. hodANHANH3odpadá(Beá)
8. hodANHANH7odpadá(Vhá)
2.H3. hodPRGSIT(1404)změnaZajícová Lenka
8. hodANHANH3odpadá(Beá)
8. hodANHANH7odpadá(Vhá)
2.I8. hodANHANH3odpadá(Beá)
8. hodANHANH7odpadá(Vhá)
2.K8. hodANHANH3odpadá(Beá)
8. hodANHANH7odpadá(Vhá)
2.L3. hodTEF(3304)změnaBrichcínová Dagmar
5. hodMATodpadá(Šná)
8. hodANHANH3odpadá(Beá)
8. hodANHANH7odpadá(Vhá)
2.MA1. hodPEK(3501)suplujeToufar Petr(Fá)
2. hodANVANVodpadá(Vhá)
7. hodMAR(2405)přesun <<Holub Milanz 16.3. 3. hod
8. hodMAR(2405)přesun <<Holub Milanz 16.3. 4. hod
2.DA8. hodDOS(1304)změnaWidimský Miloš
9. hodDOS(1304)změnaWidimský Miloš
2.IT8. hodPRVodpadá(Lká)
2.ES1. hodNEHNEHpřesun >>na 20.3. 5. hod
2. hodANVANVodpadá(Vhá)
5. hodPRJodpadá(Vc)
3.A1. hodESOPRA2(D31)navícHajžman Karel
1. hodAUTPRA1(2204)přesun <<Lahoda Jiříz 9.3. 1. hod
1. hodZBSPRA1odpadá(Ská)
1. hodAUTPRA2přesun >>na 16.3. 1. hod
2. hodESOPRA2(D31)navícHajžman Karel
2. hodAUTPRA1(2204)přesun <<Lahoda Jiříz 9.3. 2. hod
2. hodZBSPRA1odpadá(Ská)
2. hodAUTPRA2přesun >>na 16.3. 2. hod
3. hodESOPRA2(D31)navícHajžman Karel
3. hodAUTPRA1(2204)přesun <<Lahoda Jiříz 9.3. 3. hod
3. hodZBSPRA1odpadá(Ská)
3. hodAUTPRA2přesun >>na 16.3. 3. hod
3.C3. hodEMPRA1odpadá(Vc)
3.G3. hodIKTSIT(1406)změnaVlčková Světlana
4. hodIKTSIT(1406)změnaVlčková Světlana
7. hodRUVRUVodpadá(Vhá)
3.H6. hodMATodpadá(Rdá)
7. hodRUVRUVodpadá(Vhá)
3.I2. hodIKT(1307)suplujeVlčková Světlana(Šná)
7. hodRUVRUVodpadá(Vhá)
3.K3. hodMAT(2405)přesun <<Kutheilová Věraz 22.3. 4. hod
3. hodIKTodpadá(Lká)
4. hodCJK(3503)suplujeLevá Jana(Lká)
7. hodRUVRUVodpadá(Vhá)
3.L7. hodRUVRUVodpadá(Vhá)
3.IT6. hodANHANHodpadá(Vhá)
3.SA2. hodANHANHpřesun >>na 22.3. 1. hod
9. hodPOZpřesun >>na 30.3. 8. hod
10. hodPOZpřesun >>na 30.3. 7. hod
11. hodVSOvpřesun >>na 30.3. 6. hod
4.A7. hodANHANH1odpadá(Beá)
4.B7. hodANHANH1odpadá(Beá)
4.E3. hodPEP(3307)suplujeBali-Hudák Ján(Šná)
4. hodESP(3307)suplujeČerná Jana(Šná)
7. hodANHANH1odpadá(Beá)
4.G3. hodANHANH1(1101)suplujeHejplíková Gabriela(Vhá)
3. hodANHANH5(2408)suplujeZvolánková Markéta(Beá)
4.H3. hodANHANH1(1101)suplujeHejplíková Gabriela(Vhá)
3. hodANHANH5(2408)suplujeZvolánková Markéta(Beá)
4.I3. hodANHANH1(1101)suplujeHejplíková Gabriela(Vhá)
3. hodANHANH5(2408)suplujeZvolánková Markéta(Beá)
7. hodIKTSITodpadá(Lká)
4.K3. hodANHANH1(1101)suplujeHejplíková Gabriela(Vhá)
3. hodANHANH5(2408)suplujeZvolánková Markéta(Beá)
4. hodCJK(2212)změnaCharvátová Lucie
4.L3. hodANHANH1(1101)suplujeHejplíková Gabriela(Vhá)
3. hodANHANH5(2408)suplujeZvolánková Markéta(Beá)